Ιστορία

Τα πρώτα βήματα

 • 1985: Ίδρυση της Γεώργιος Γκίκας και Υιοι Ο.Ε. με ταυτόχρονη ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων.
 • 1985-1988: Η επιχείρηση αρχίζει να τροφοδοτείται από εγχώριους προμηθευτές.
 • 1988: Η εταιρεία προχωράει στην αγορά περονοφόρου οχήματος, με την οποία καθίσταται μία από τις ελάχιστες εταιρείες του χώρου με το λειτουργικό αυτό πλεονέκτημα.
 • 1989: Η εταιρεία προβαίνει στην πρώτη της εισαγωγή η οποία θα αποτελούσε την αρχή σε όλη αυτή την επιτυχημένη προσπάθειας διασύνδεσης της πηγής με τον τελικό καταναλωτή.

Ωρίμανση εταιρείας και αλλαγή σκυτάλης

 • 1989-1994: Στα αμέσως επόμενα χρόνια που ακολούθησαν οι εισαγωγές της εταιρείας αυξήθηκαν, πράγμα το οποίο οδήγησε στην μείωση των αγορών από το εσωτερικό. Σε αυτό συνέβαλαν τα πολλά ταξίδια των ιδιοκτητών ανά τον κόσμο αναζητώντας νέες πηγές με ποιοτικότερη προσφερόμενη ξυλεία.
 • 1995: Εκείνη την χρονιά με την αποχώρηση του πρωτεργάτη και πατριάρχη της οικογενείας Γεωργίου Γκίκα, η εταιρεία μετονομάζεται σε ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Έκτοτε οι Νικόλαος και Σωτήριος Γκίκας συνέχισαν την οικογενειακή παράδοση στον χώρο της ξυλείας.
 • 1996: Η εταιρεία εξοπλίζεται με ξηραντήριο το οποίο την βοηθάει σημαντικά στην διαδικασία ξήρανσης.
 • Στα χρόνια που ακολούθησαν η πορεία της επιχείρησης ήταν ιδιαίτερα ανοδική. Το γεγονός αυτό οδήγησε την εταιρεία στην ανάγκη εύρεσης νέων αποθηκευτικών χώρων. Γι’ αυτό το 2001 προέβη στην ενοικίαση νέων αποθηκευτικών χώρων μεγαλύτερης έκτασης.

Νέες προκλήσεις

 • Όμως τα σχέδια επέκτασης της εταιρείας δεν σταμάτησαν εκεί, προβλέποντας σωστά την αύξηση της ζήτησης για ξυλεία από τον άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτήν κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος τα επόμενα χρόνια διαγράφει μία πλήρως ανοδική πορεία στην χώρα μας. Έτσι, αργότερα μέσα στον ίδιο χρόνο, η εταιρεία αποφασίζει την αγορά οικοπέδου έκτασης 26 στρεμμάτων στην τοποθεσία που εδρεύει σήμερα.
 • Τα επόμενα έτη η επιχείρηση απέκτησε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και περισσότερους πελάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των Βαλκανίων και στην Κύπρο.
 • Απόρροια αυτής της επιτυχημένης πορείας έως εκείνη την στιγμή ήταν η μετάβαση στην νέα εποχή με την ανέγερση νέων ιδιόκτητων, υπερσύγχρονων κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής έκτασης άνω των 10 στρεμμάτων. Η κατασκευή διήρκησε από το 2009 έως το 2010 και έκτοτε η εταιρεία εδρεύει εκεί.
 • Η διαδικασία της μετάβασης αυτής όμως ήταν ιδιαίτερα απαιτητική διότι συνέπεσε χρονικά με τα πρώτα στάδια εξάπλωσης της οικονομικής κρίσης στην χώρα μας.

Από την Οικονομική Κρίση και έπειτα

 • Η τελευταία οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά και σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης μας, αφού ο ευρύτερος κατασκευαστικός κλάδος της χώρας κλονίστηκε ανεπανόρθωτα.
 • Ούτε αυτό όμως αποτέλεσε εμπόδιο για την συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας μας, αντίθετα αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο περαιτέρω βελτίωσης στον απαιτητικό κλάδο δραστηριοποίησης μας.
 • Φτάνοντας στο σήμερα, η επιχείρηση έχει καταξιωθεί στον χώρο της ξυλείας κατέχοντας ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς. Όραμα των εταίρων και πρωτίστως της επόμενης γενιάς, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εισόδου στα της ανάληψης και διαχείρισης της εταιρείας, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας εντός κι εκτός συνόρων. Πυλώνας του οράματος αυτού είναι η κληροδότηση της εμπειρίας, των ηθικών αξιών αλλά και των εξειδικευμένων γνώσεων γύρω από το ξύλο στη νέα γενιά. Ενώ αυτή με την σειρά της, δεν σταματά να ταξιδεύει ολόκληρο τον κόσμο με σκοπό την εύρεση επιπλέον πηγών για τη βελτίωση της ποιότητας της ξυλείας που εμπορεύεται η εταιρεία, προς ικανοποίηση ακόμα και των πιο απαιτητικών της πελατών.

Περισσότερα