Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μας βρίσκονται στην Βέροια, είναι ιδιόκτητες και σύμφωνες με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα σε θέματα ασφάλειας και λειτουργίας. Με αποθηκευτικό χώρο συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων σε ένα οικόπεδο περίπου 26.000 τετραγωνικών μέτρων, μας παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης του μεγάλου όγκου των αποθεμάτων μας, που συνιστά και την μεγαλύτερη ποικιλία στεγασμένων (σε κοινό χώρο) ειδών ξυλείας σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης, η τοποθεσία μας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, αφού απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού, η οποία και συνδέεται με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης (σε συνολική απόσταση της τάξης των 80 χιλιομέτρων από τις αποθήκες μας). Επιπλέον, πλεονεκτήματα αποτελούν η εύκολη πρόσβαση στον χώρο, η δυνατότητα περιμετρικής αναστροφής των φορτηγών γύρω από τους αποθηκευτικούς μας χώρους, η παρουσία δύο ραμπών φορτοεκφόρτωσης και το σύστημα πλύσης ξυλείας, όταν φυσικά αυτό θεωρείται αναγκαίο.

Τέλος, η ανέγερση τους ξεκίνησε το 2009 και τελείωσε το 2010.

12-min
58-min